رفع ترکیدگی لوله و تعویض لوله پوسیده

از خدمات ما در زمینه حل مشکل نشتی یا ترکیدگی لوله و تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه ،اصلاح لوله با حداقل تخریب بصورت تضمینی ودر کمترین زمان ممکن با رعایت کیفیت کار است.

تشخیص ترکیدگی لوله درتمام نقاط تهران وکرج و تضمین حضور سریع و به موقع در تمام نقاط ذکر شده

تشخیص ترکیدگی لوله در شمال تهران

تشخیص ترکیدگی لوله در غرب تهران

تشخیص ترکیدگی لوله در شرق تهران

تشخیص ترکیدگی لوله در جنوب تهران

تشخیص ترکیدگی لوله در تمام نقاط کرج(استان البرز)

 

در عکس زیر قسمت فرسوده  لوله آهنی با لوله پلاستیکی جایگزین شده است

رفع ترکیدگی و نشتی لوله