تشخیص ترکیدگی لوله بصورت نقطه ای

کارشناسان فراتاسیسات با داشتن تجربه بالا وابزار مناسب بدون تخریب ، محل و علت نم و ترکیدگی لوله آب و فاضلاب را پیدا کرده و شما را از نم و رطوبتی که در خیلی از موارد از پیدا کردن جای دقیق آن ناتوان بوده اید نجات می دهند

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه بدون تخریب

رفع ترکیدگی لوله و نشت یابی لوله های آب و فاضلاب بصورت تضمینی

انجام کلیه امور مربوط به لوله کشی ساختمان

انجام کلیه امور بازسازی ونوسازی محلهای آسیب دیده و رفع نم ساختمان (دیوار،سقف،کف ساختمان،حمام وسرویسهای بهداشتی)

 

تشخیص ترکیدگی لوله درتمام نقاط تهران وکرج و تضمین حضور سریع و به موقع در تمام نقاط ذکر شده

تشخیص ترکیدگی لوله در شمال تهران

تشخیص ترکیدگی لوله در غرب تهران

تشخیص ترکیدگی لوله در شرق تهران

تشخیص ترکیدگی لوله در جنوب تهران

تشخیص ترکیدگی لوله در تمام نقاط کرج(استان البرز)


در عکس زیر یک نمونه از تشخیص محل دقیق ترکیدگی لوله توسط کارشناسان فراتاسیسات با دستگاه تشخیص ترکیدگی و نشت یابی را میبینید

نشت یابی و تشخیص ترکیدگی لوله آب